פעילות ציבוריתחיפוש :

עתירה בבית הדין של הליכוד נגד המשתתפים בהפגנות מול היועמ''ש

דברי ח"כ גליק בדיון:

"אני באתי לדיון הזה כי אני מאוד חושש ממה שקורה בתוך הליכוד – בגלל שאני למען הליכוד, וכדי לחזק אותו.

היו פה התבטאויות בעבר ש"אולי הליכוד לא צריך להיות דמוקרטי".

באים פה אנשים שמטרתם לחזק את הליכוד, יש הפגנות נגד שחיתות שזוהי מטרתם, שמפלגות אחרות תופסות טרמפ על ההפגנות האלה, נוצר מצב בתקשורת שכאילו יש פה הפגנות של כל מיני מפלגות נגד המושחתים שזה ליכוד.

באים פה אנשים מהליכוד ואומרים: רגע – אנחנו ליכוד, וההפגנות הם לא נגד הליכוד. כלומר – בעצם נוכחותם בהפגנות האלה הם באים לומר: אנחנו ליכוד ואנחנו שותפים למלחמה נגד השחיתות.

אני לא מסכים לחשדות נגד ראש הממשלה, אני חושב שראש הממשלה הוא איש ישר והגון, אבל יש אנשים אחרים שחושבים שראש הממשלה חטא ומושחת. אנחנו נעיף אותם מהמפלגה כי הם רוצים שהמפלגה תהיה נקיה משחיתות?? זה אבסורד שאין כדוגמתו.

זה שיש אנשים שמגיעים להפגנות האלה עם שלטים נוראיים לא אומר שכל אחד מסכים עם כל שלט.

זו הפגנה שיש לה נושא – מלחמה בשחיתות, היא לא הפגנה נגד ראש הממשלה. זו הפגנה נגד היועץ המשפטי כי חושבים שהוא לא מטפל מספיק מהר בתיקים.

השופט מצא: וזה לחץ פסול (ההפגנות נגד היועמ"ש)...

ח"כ גליק: בית המשפט העליון פסק אחרת. לפי מה שדיברת כנראה אף פעם לא היית בהפגנה. אני מעולם לא ראיתי הפגנה שראיתי שלט שכתוב עליה בסגנון שייקספיר. לא כותבים בהפגנות "כבוד אדוני התואיל בטובך לזרז את מזכירתך שתטפל בתיק" לא כותבים ככה. שלטים בהפגנות מטבעם מחפשים איזה שהוא כותרת איזשהוא הגזמה של דברים.

אני משוכנע שרוב האנשים שנמצאים פה בחלק גדול מהדברים לא מסכימים איתי.

אבל אני בא לייצג היום את וולטר, ביקש ממני לייצג אותו כי הוא לא יכול היה להגיע.

שוולטר אמר...

אלידור: מי זה וולטר? (מחפש בדפים...)

גליק: "שאני לא מסכים עם אף מילה שלך.. אבל אני אמסור את נפשי כדי להגן על זכותך להביע אותה".

ביטן: זה לא במפלגה.

גליק: לדעתי זה לא 41 הפגנות, זה 14, יש את ביטן ה 14 – הליכוד זה אני!

סליחה, זה היה לואי ה 14. כל מי שלא מסכים איתי אסור לו להיות בליכוד – עם כל הכבוד - יופיו של הליכוד...

אנחנו בכנסת מדי יום ובראשנו מכובדי ח"כ דוד ביטן משתפים פעולה באלפי נושאים עם האופוזיציה!

השופט מצא: יש לי שאלה היפוטתית – נניח והיועמ"ש מחליט לא להגיש כתבי אישום – האם ההפגנות ימשיכו?

גליק: לא יודע

השופט מצא: מה דעתך? זאת אומרת שאין דין ואין דיין.

גליק: העתירה הזו פוגעת בליכוד כל כך עמוק, כי אם מישהוא בא ואומר שכשמישהוא מחזיק שלט וכתוב בו: מושחת-לך הביתה, ובא ואומר שזה נגד הליכוד – זה אומר שהוא מסכים שהליכוד הוא מושחת!

חברים – אני מאוד פוחד ממה שקורה בליכוד בנושא של סתימת פיות, אני מאוד חושש שאם חלילה העתירה הזו תתקבל, הווי אומר שהוא לא יצטרך ללכת לשאול את המרכז, הוא יצטרך ללכת לשאול את ביטן הוד מעלתו 'אדוני, אני יכול ללכת לשרותים או לסופרמרקט?' עם כל הכבוד,

ביטן: מי שמפעיל לחצים זה החבר'ה שלך ביהודה ושומרון – כל היום מפעלים לחצים. מי שמפעיל לחצים זה לא אנחנו.

גליק: מכיוון והעתירה הזו לא עוסקת בנושא של הליכודניקים החדשים אלא עוסקת בנושא של השתתפות בהפגנה, לליכודניקים החדשים יש אג'נדה ואחד מהסעיפים שלהם זה ניקוי אורוות והקפדה על טוהר המידות, זה מופיע באג'נדה שלהם  וכשיש הפגנה שזה הנושא שלה – מתבקש שהם יבואו כדי שהתקשורת לא תוכל לבוא ולומר שיש הפגנה של השמאל נגד המושחתים – מתבקש שיהיו שם ליכודניקים – אגב אם שבת היתה יוצאת יותר מוקדם – אני חושב שגם אני הייתי משתתף.

אני שמאמין בחפותו של ראש הממשלה – רוצה שהיועץ המשפטי יעשה את עבודתו מהר כדי שתוכח חפותו ל ראש הממשלה – זה אינטרס שלי – כי אני רוצה שהיועץ המשפטי ימהר בטיפול כדי שתוכח חפותו של ראש הממשלה ושהוא יוכל להתמקד בהובלת המדינה.

יש פה משהוא מסוכן והסוגיא הזו היא סכנה לליכוד – ויצא המרצע מן השק. אומר עורך הדין לוי (יועמ"ש המפלגה), "למה לא הלכתם להפגנה השניה" (שארגן ח"כ ביטן) מי החליט שזו הפגנה בעד הליכוד? כי ארגן אותה ביטן – זאת אומרת – אם ביטן מארגן הפגנה – זה ליכוד אבל אם מישהוא אחר – אז לא.

מה זה אומר? אומר עו"ד לוי "הם גרמו נזק לליכוד", זאת אומרת: אם אני חושב שח"כ שעושה סלפי עם נשיא ארצות הברית פוגע במנדטים בליכוד – אז צריך להעיף אותו מהליכוד. כי אני החלטתי שהוא פוגע. ואם אני חושב שחברי כנסת שצעקו על הורים שכולים פגעו במנדטים של הליכוד – צריך להעיף אותם מהליכוד. כלומר, אומר עו"ד לוי – אני יחליט מה פוגע במנדטים בליכוד, ועל בסיס זה תקבלו את דעתי ועל בסיס זה תעיפו אנשים.

הרי באים האנשים ואומרים: אנחנו באנו להפגנה כדי להוסיף מנדטים לליכוד – זה הסיבה שבאנו, בא עו"ד לוי ואומר: אני מחליט שהפגנה היא פוליטית, אני מחליט שזה שאתם באים לשם זה פוגע במנדטים של הליכוד ולכן – בית הדין – אתם חייבים לקבל את דעתי ולהעיף אותם, אבל אם ביטן מארגן הפגנה, שלדעתי היא פוגעת בליכוד, תלכו להפגנה, למה? כי ביטן ארגן אותה!

אני אומר את זה כי כל היסוד שהניח פה, שמפלגה היא לא גוף דמוקרטי, שנים אנחנו אומרים שהמפלגה הכי דמוקרטית זה הליכוד, חוקת הליכוד אומרת שמותר לך חופש ביטוי לגמרי, אלא אם כן זה נוגד את חוקת הליכוד, החוקה לא אומרת שאנחנו לא מפלגה דמוקרטית ואנחנו נגיד לך מה מותר. החוקה אומרת לך: הכל מותר, אלא אם כן זה סותר את החוקה. לא הפוך – הכל אסור אלא אם כן כתוב שמותר".

 

השופט עמנואל וייזר:

ישבתי ושמעתי את הדוברים ואני רוצה לומר כמה דברים מההתרשמות שלי. ראשית החקירה הזו נעשית תחת הכותרת של "הליכודניקים החדשים". לפחות ממה שאני רואה פה לא מדובר בקבוצה אחת, אלא על אנשים שוני, שבעצם הטענה נגדם: "למה השתתפתם בהפגנה שתוקפת את הליכוד?"

 

יש לי פה שתי בעיות. כמו שאומר פה ח"כ יהודה גליק - אדם זכותו המלאה להשתתף בהפגנה. זה לא נכנס לשום מסגרת של העילות לרחקה מהתנועה. בוודאי ובוודאי שבמקרה הקיצוני שאומרים שההפגנות האלו מכוונות כנגד ראש התנועה זה לא הופך את זה לעילות להרחקה, למרות שהרצון הוא להחליף ואין לי ספק שבסופו של דבר יש רצון כזה. אבל כשאנחנו מדברים על תנועה שפועלת לפי תקנון וחוקה - לא שמעתי כאן מה קושר אותם לעילה שמאפשרת הרחקה מהתנועה. 

 

אני מניח שגם הקבוצה הזו של הליכודניקים החדשים - ויש כאן כאלה שלא משתייכים אליה, אז אני לא בכלל לא מדבר עליכם - היא לא קבוצה הומוגנית. אני מניח שגם ביניכם יש כאלה שהצטרפו בנסיבות כאלה ואחרות. אבל אני בהחלט מאמין שחלק לא קטן מהאנשים האלה אומרים "בואו ניכנס לליכוד ונשנה אותו". נעשה אותו אולי למשהו אחר. אני מאמין שאתם עושים גם את זה מתוך משהו שאתם מאמינים שהוא טוב למדינה ואני רוצה שתשקלו האם הרס של מסגרות אידיאולוגיות בטווח הארוך הוא טוב למדינה. קחו את זה בחשבון שהמעשה הזה, שיכול להיות שהוא בא מכוונות טובות בטווח הארוך גורמת למדינה כולה <מילה לא ברורה> בהקשר הפוליטי של ימין ושמאל. שמיטשטשות המסגרות והכל הופך להיות מאבק ציני, אף אחד לא יודע מה הסיפור הזה.

 

בשורה התחתונה אני אומר יש פה עתירה שלא מבוססת, לטעמי לפחות, לא שמעתי ביסוס ממוקד. יש ניסיון לקשור את טובת התנועה עם התנועה כולה ואני לא יכול לקבל את הקישור הזה. ואני חושב שכל הצדדים צריכים לשקול טוב טוב האם באמת ראוי להתנהג כך מצד אחד והאם יש באמת בסיס ועילה להרחקה מהצד השני".

לתמונות מבית הדין:


פרסומים בתקשורת:
14.9.2017 - מעריב
14.9.2017 - nana10
14.9.2017 - גלובס
14.9.2017 - ערוץ 10
14.9.2017 - ערוץ 10

טואול - בניית אתרים באינטרנט