פעילות ציבוריתחיפוש :

ח''כ גליק עלה ב 29.8.2017 להר הבית לראשונה כחבר כנסת

לאחר שפורסם בכלי התקשורת כי בכוונת ראש הממשלה לפתוח את הר הבית ליום אחד לחברי הכנסת כחלק מפיילוט, פרסם חבר הכנסת גליק את ההודעה הבאה:

"ראש הממשלה צריך להודיע לבגץ עד 15/9 למה הוא לא מאפשר לחכים לעלות להר הבית. הוא עושה את הניסיון כדי לבוא לבגץ ב15/9 בידיים נקיות להגיד 'ניסיתי וזה לא צלח'.

מדובר בהחלטה שאני מתקשה למצוא מאחוריה הגיון או שיקול דעת, אלא אם כן המגמה היא לייצר עילות להמשיך ולאסור על חברי כנסת לעלות להר הבית מסיבות של שמירת הסדר הציבורי כביכול.

האם יש בר דעת שחושב שאם יעלו כל חברי הכנסת, יהודים וערבים כאחד במהלך אותו יום הדבר יועיל לשמירת הסדר הציבורי?

הודעתי ללשכת ראש הממשלה שאין בכוונתי להיות  שפן הנסיונות של ראש הממשלה. להעלות ביום אחד חברי כנסת ערבים ויהודים יהפוך את המרכז העולמי לשלום למרכז  לעימותים פוליטיים.

אינני רוצה לעלות להר הבית כפוליטיקאי במסגרת קידום אג'נדה ולהשתתף בחיכוכים מיותרים. אני רוצה לעלות כאחד האדם ולהתייחד עם רבונו של עולם שבחר להשכין שם שכינתו.

כשראש הממשלה יחליט להתייחס לחברי הכנסת כבני אדם ולא כמצורעים אעלה בשמחה להר הבית".

לאחר מכן שוחח ח''כ גליק עם ראש הממשלה שציין בפניו שהכוונה היא לפתוח את הר הבית חברי כנסת באופן קבוע ולא באופן חד פעמי. ערב העליה להר הבית שלח ח''כ גליק לכלל חברי הכנסת מכתב בו הוא מבקש מהם לעלות להר הבית מתוך יחס של כבוד ולמטרות ראויות.

מתוך המכתב:


"ככל הנראה, וכפי שפורסם בימים האחרונים באמצעי התקשורת, בקרוב יותר לחברי הכנסת לעלות להר הבית, לאחר תקופה ארוכה שבה העליה נמנעה מאיתנו.

אני רוצה לקוות כי פתיחת ההר לביקורי ח"כים לא תהיה אירוע חד פעמי אלא התחלה מחודשת כראוי למקום הקדוש ביותר בעולם.

חברי היקרים, אני פונה אליכם, כל העולים להר – הבה נגלה אחריות ונשמור על כבוד המקום וקדושתו, נישמע להוראות המשטרה ונקדיש את עליותינו אך ורק למטרות ראויות.

מן הראוי שאת הוויכוחים הפוליטיים נשאיר מחוץ להר ונשמור אותם למשכן הכנסת, לתקשורת ולפעילותנו הציבורית והפוליטית.

הבה נזכור כי שוטרי משטרת ישראל נמצאים במקום כדי לשמור על הסדר הציבורי בשם כולנו ולמען כולנו, נתן להם את הכבוד הראוי להם ולא נעמיס עליהם מעמסה נוספת.

הבה נקפיד לכבד את כל העולים להר, יהודים ושאינם יהודים, איש איש כדרכו וכמנהגו.

אין לי ספק שאם כך ננהג, ימלא המקום את ייעודו לשמש כמרכז עולמי לשלום ולקריאה בשם ה' אחד ושמו אחד".

חבר הכנסת גליק עלה להר הבית בקדושה ובטהרה ב 29.8.2017.

לתמונות מן העליה להר הבית: לחץ כאן.

לוידאו מן העליה להר הבית:פרסומים בתקשורת
:
23.8.2017 - ערוץ 2
כיכר השבת
בחדרי חרדים
כאן ב
ערוץ 2
ערוץ 2
ערוץ 2
כאן 11
כאן 11
כאן 11
ערוץ 10
גלי צה"ל

30.8.2017- כאן מורשת
30.8.2017 - גלי ישראל
30.8.2017 - ערוץ 20
31.8.2017 - גלי ישראל
1.8.2017 - ישראל היום
1.8.2017 - ערוץ 7


24.8.2017 - ישראל היום:


29.8.2017 - ישראל היום:


30.8.2017:
הארץ:


ידיעות אחרונות:

ישראל היום:

מעריב:

שחרית:

1.9.2017:
בשבע:


שביעי:

ישראל היום:


טואול - בניית אתרים באינטרנט