בקרו אותנו

                 


 02-6408203  
 yglick@knesset.gov.il 
  English 

פעילות בכנסת חיפוש :

קנסות על מכירת סיגריות בודדות

13/6/2017
באוקטובר 2015 אישרה הכנסת הטלת קנס בגובה 4,000 שקל על מוכרי סיגריות בודדות.

התקנה נכנסה בינואר 2016. כמה דו"חות נרשמו מאז? כמה פקחים אוכפים את התקנה?

ב 23 למרץ הגשתי לשר האוצר שאילתא בעניין. התשובה הגיעה ב 26 למרץ: "הנושא הוא בתחום משרד הכלכלה", השיבו בלשכת השר, והפנו את השאילתא לשר הכלכלה.

ב 24 למאי קיבלתי ממשרד הכלכלה את התשובה הבאה: "נושא השאילתא שבנדון הוא בתחום משרד העבודה והרווחה. השאילתא תופנה לשר העבודה והרווחה".

בשלב זה השאילתא נמצאת שוב במשרד האוצר לאחר שבמשד העבודה והרווחה נמסר כי השאילתא נמצאת באחריות... משרד האוצר או משרד הבריאות.

להלן השאלתא שהגשתי לשר האוצראכיפת קנסות על מכירת סיגריות בודדות - שאילתא לשר האוצר

פרסומים בתקשורת:
דה מרקר - 13.6.2017
האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים