חיפוש :

חוק המקוואות

 

במהלך הדיונים על חוק המקוואות, שנועד למנוע מרפורמים וקונסרבטיבים לטבול במקווה לאחר גיור, חשפתי את פרצופם של החרדים בתמיכת יו"ר וועדת הפנים והגנת הסביבה, ח"כ דודי אמסלם.

בחוק צויין כי 9 חודשים לאחר חקיקת החוק החוק ייושם, מתוך הנחה שהסוכנות תבנה מקוואות שבהם יוכלו הרפורמים והקונסרבטיבים לטבול.

 

כששאלתי את נציג הסוכנות אם אכן הסוכנות התחייבה לכך הוא אמר לי שאין כל כוונה כזו.

 

ביקשתי מיו"ר הוועדה שנציג הסוכנות ישמיע את עמדתו בענין.

 

כמובן שלכך התנגד יו"ר הוועדה.

 

צפו בדברים שאמרתי ובהתנהלות הדיון בוועדה מתאריך ז' בתמוז התשע"ו, 13.7.2016:

 

 

"אני רוצה להתייחס לדברים שאמרה עליזה ולומר שאני לא מציע להכניס פה הסתייגויות שקשורות לטבילת נשים כי כתוב במפורש החוק הזה עוסק בטבילה לאנשים בגיור ולכן לא כדאי לערב ולא לעורר דברים שלא קיימים.

 

דבר שני, אני רוצה לברך את חברי הכנסת גפני ואייכלר על היוזמה. לפי מה שאני מבין, החוק הזה מטרתו להקים מקוואות לרפורמים. לכן אני רוצה באמת לברך אותם על ההצלחה.

 

דוד ביטן הוא יושב ראש הקואליציה בכנסת ישראל.

 

איש יקר, חשוב וטוב אבל הוא לא דובר הסוכנות היהודית. הוא לא קיבל מינוי של הסוכנות היהודית. לכן אני רוצה לשמוע בקולם של הסוכנות היהודית שמתחייבים לבנות את המקוואות האלה.

 

נקודה שנייה. למה צריך לחכות תשעה חודשים. אם הסוכנות תבוא ותאמר שהם יבנו את המקוואות בתוך חודש, אז נפעיל את החוק בעוד חודש. אם זה ייקח 90 שנה – החוק הזה נועד כדי לקיים את הבג"צ. הבג"צ אמר שצריך מקוואות לרפורמים ולקונסרבטיבים. דאגתו של גפני היא לרפורמים ולקונסרבטיבים ולזה נועד החוק ולכן אני מציע שתחילתו של חוק יום למחרת הקמת המקוואות לתנועות הרפורמיות והקונסרבטיביות.

 

היו"ר דוד אמסלם:

 

זאת הסתייגות, או נאום?

 

יהודה גליק (הליכוד):

 

זאת הסתייגות.

 

היו"ר דוד אמסלם:

 

תנסח אותה, בבקשה.

 

יהודה גליק (הליכוד):

 

בסעיף 2: "תחילתו של חוק זה" במקום "9 חודשים מיום פרסומו", יהיה: "תחילתו של חוק זה מייד למחרת הקמת המקוואות".

 

דוד ביטן (הליכוד):

 

גליק, מה יהיה?

 

יהודה גליק (הליכוד):

 

מה זה מה יהיה?

 

דוד ביטן (הליכוד):

 

 על כל חוק אתה תגיש לי הסתייגות? זה לא הולך ככה.

 

.... (ח"כ גליק מבקש לשמוע את דברי נציג הסכונות)

 

היו"ר דוד אמסלם:

 

גליק, אני קורא לך פעם שנייה לסדר.

 

יהודה גליק (הליכוד):

 

אתה רוצה שאני אצא, אני אצא. אתה רוצה שאני אסתום את הפה, אני אסתום את הפה.

 

היו"ר דוד אמסלם:

 

אני אומר לך את זה כבר הרבה זמן.

 

יהודה גליק (הליכוד):

 

מאה אחוז. כשהוא צעק שמונה פעמים לא קראת אותו לסדר. בכל דיון שאני משתתף אצלך אתה קורא לי לסדר עוד לפני שאני נכנס. תקרא אותי לסדר בהתחלה מראש.

 

יהודה גליק (הליכוד):

 

נציג הסוכנות לא דיבר.

 

היו"ר דוד אמסלם:

 

גליק, בוא תחליף אותי, תגיד לי מה לעשות.

 

יהודה גליק (הליכוד):

 

אבל יש פה התחייבות.

 

היו"ר דוד אמסלם:

 

גליק, אתה שומע מה אני אומר? אני לא רוצה לשמוע אותך.

 

יהודה גליק (הליכוד):

 

חבל.

 

היו"ר דוד אמסלם:

 

אתה מנהל פה את הדיון, אני מבין.

 

יהודה גליק (הליכוד):

 

לא, אבל אני שואל.

 

היו"ר דוד אמסלם:

 

אתה לא שואל מתי שאתה רוצה.

 

יהודה גליק (הליכוד):

 

מתחייבים בשם גוף והגוף לא מדבר.

 

היו"ר דוד אמסלם:

 

אני מבקש להוציא אותו החוצה.

 

יהודה גליק (הליכוד):

 

אני רוצה לשמוע את דבריו של נציג הסוכנות.

 

היו"ר דוד אמסלם:

 

אתה חושב שמותר לך הכול.

 

יהודה גליק (הליכוד):

 

מתחייבים בשם גוף והגוף נמצא פה אז שיגיד אם הוא מתחייב או לא מתחייב.

 

היו"ר דוד אמסלם:

 

אני מחליט את מי אנחנו שומעים פה, בסדר?

 

(חבר הכנסת יהודה גליק יוצא מאולם הוועדה). 

טואול - בניית אתרים באינטרנט