חיפוש :

הארכת כהונתו של הרב הדנה

ביוזמתו של חבר הכנסת יהודה גליק ובהסכמת  נציג הרבנות הראשית ושר הדתות, וועדת העליה והקליטה בראשותו של חבר הכנסת נגוסה תפנה לנציבות שרות המדינה על מנת להחריג את הרב יוסף הדנה כעובד המשרד לשרותי דת ולאפשר לו לשרת בתפקידו הרבני עד גיל 80

 

הוועדה שהתכנסה ביוזמתו של חבר הכנסת בר לב דנה בהמשך כהונתו של הרב יוסף הדנה כרבה של קהילת עולי אתיופיה בישראל.

 

חבר הכנסת יהודה גליק (הליכוד) הציע כי הוועדה תפנה לנציבות שרות המדינה על מנת להחריג את הרב הדנה ולאפשר לו לשרת בתפקידו עד גיל 80 באישור מועצת הרבנות הראשית, כפי שנעשה עם רבני ערים.

 

יצויין כי שר הדתות שנכח בדיון הודיע כי כהונתו של הרב הדנה הוארכה בחצי שנה.

 

ההצעה נדונה בוועדה והתקבלה פה אחד כהחלטת הוועדה.

 

מתוך פרוטוקול הוועדה:

"אדוני יושב הראש, כבוד השר, חברי הכנסת, כבוד הרב. אני מלווה את עליית יהדות אתיופיה מאז שנות ה-80, מאז מבצע משה, מאז מבצע שלמה, דרך משרד הקליטה.

 

בתוך קהילת יהודי אתיופיה יש כאלה שיותר מתחברים לשימור המסורת האתיופית. יש כאלה שיותר מתחברים לרבנות הישראלית המצויה. גדלותו של הרב הדנה, שידע לקחת מזה ולא להניח מזה. ונדמה לי שזאת הסיבה שהוא נבחר פה אחד לאורך כל השנים להיות הרב הראשי ליוצאי אתיופיה. כי הוא הבין את החשיבות של החיבור לרבנות המסורתית, היהודית, שהשתרשה במשך הדורות כאשר היהדות האתיופית הייתה כאילו מנותקת. מצד שני הוא משמר את המסורת העתיקה שיהדות אתיופיה שימרה כל השנים.

 

ולכן נדמה לי שגם - - - היה צריך לחרוג ודווקא - - - הנכבד הזה והתפקיד החשוב הזה כל כך, של החיבור הנכון הזה של החדש והישן, או יותר נכון לא החדש והישן אלא השילוב הנכון הזה של - - -

 

אני קורא לכבוד השר, אני יודע שבמשרד הדתות, ובאמת כמו שאמר יושב הראש נגוסה, הרב עובדיה יוסף היה הפותחים את הדלת לכבוד יהדות אתיופיה, לא להטיל כל ספק ביהדותם ובאמת עשה ופעל בכל שנותיו למען יהדות אתיופיה. משרד הדתות עצמו עשה לא מעט למען יהדות אתיופיה.

 

חשוב עד חשוב ביותר שדווקא משרד הדתות יוביל את השילוב הנכון של יהדות אתיופיה, לא מתוך התנשאות עליהם, לא מתוך תחושה שאנחנו יודעים, נראה לכם, נחנך אתכם ונגיד לכם מה טוב לכם, אלא להיפך, במתן ידיים, בשילוב ידיים, להצמיח - - - תפעל וכדי ש - - - שילוב נכון של יהדות אתיופיה בתוך החברה הישראלית.

 

ולכן אני באמת מצטרף גם למברכים את עמר על היזמה, גם את המברכים אותך על כינוס הוועדה מהר, וגם אני מקדם בברכה, אני מבין שתהיה החלטה ויימצא הפתרון. אני מברך גם על כך. נדמה לי שחשוב וזאת הייתה ההזדמנות אולי - - - על חשיבותו ובאמת אולי להוקיר לרב הדנה את כל מה שהוא עשה כל השנים מאז תחילת גל העלייה מאתיופיה. תודה רבה.

יהודה גליק (הליכוד):

 

אתם מוכנים לפנות? להחריג את הרב הדנה שיהיה כמו רב עיר באופציה של עד גיל 80. כבוד השר יתנגד לדבר כזה?

 

השר לשירותי דת דוד אזולאי?

 

אין לי שום בעיה.

 

יהודה גליק (הליכוד):

 

יפה, זה מקובל גם על השר, מקובל גם על הרבנות. אז אנחנו, הוועדה, פונים ומבקשים מכם לעשות את זה.

היו"ר אברהם נגוסה:

 

מסקנות הוועדה:

 

קודם כל אני מודה לכולם שהגעתם לפה והשתתפתם בדיון, דיון חשוב. אני חושב שגם אם כולנו לא מרוצים מהזמן, מהתקופה ששר הדתות האריך נכון להיום, אני חושב שהצלחנו לפחות שהשר האריך בחצי שנה את כהונת הרב הדנה. אני מברך את השר ואני מברך גם את יוזם הדיון, חבר הכנסת עמר בר-לב שיזם את הנושא הזה והנה הגענו לתוצאה, ולכן יישר כוח.

 

מסקנות הוועדה:

 

  1. הוועדה למדה מפי השר לענייני דתות, כי הוארכה למשך חצי שנה כהונתו של הרב יוסף הדנה, כרב הראשי של קהילת יהודי אתיופיה בישראל.

 

  1. הוועדה קוראת לנציבות שירות המדינה להחריג את הרב יוסף הדנה כעובד המשרד לשירותי דת, ולאפשר לו לכהן בתפקיד רבני, מעבר לגיל פרישה, עד גיל 80, כדי לאפשר לו להכשיר דור עתידי של רבנים מקהילת יוצאי אתיופיה, שיוכלו להחליפו בהמשך.

 

 

אלה המסקנות שאנחנו נשים על שולחנה של הכנסת. אנחנו שולחים את המסקנות ולכן אני רוצה שבשלב הזה נעשה הצבעה".

להלן דברי ח"כ גליק בוועדה:פרסומים בתקשורת:
כיפה
ערוץ 7
news1

טואול - בניית אתרים באינטרנט