חיפוש :

החוק שימנע מכירת נשק למדינות המפרות באופן חמור זכויות אדם

הצעת חוק זו מבקשת להגביל את היצוא הביטחוני למדינות שלגביהן יש למשרד החוץ מידע לפיו קיימים בהן כוחות ביטחון שביצעו הפרות חמורות של זכויות אדם. סעיף קטן (ו)(2) המוצע מגדיר את הקריטריונים למידע, בהם בין היתר החובה לאסוף מידע מאנשים פרטיים ומארגונים. ההצעה מבוססת על החקיקה המקבילה בארה"ב –of 1976 The Arms Export Control Act (להלן – FAA) ובעיקר על Section 620M ב-Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2378d), אשר הוסף בסדרה של תיקונים המכונים Leahy Law"" (על שם פטריק ליהי, סנטור ממדינת ורמונט אשר קידם אותם). לפי המוצע, הגדרת ההפרות החמורות של זכויות אדם מבוססת על Section 502B(d)(l) ל-FAA (22 U.S.C. 2340(d)(I)). בדומה לחקיקה ולמדיניות של משרד החוץ בארה"ב, ההגדרה אינה מהווה רשימה סגורה, ויש לבחון כל מקרה של הפרה לגופו.

על כן, מוצע לתקן את המצב לפיו היצוא הביטחוני הישראלי ישמש בהפרות זכויות אדם בעולם, ולהוסיף איסור מפורש על יצוא ביטחוני לכוחות ביטחון במדינות זרות שביצעו הפרות חמורות של זכויות אדם. בהתאם לכך, מוצע כי לא תתאפשר הגשת השגה לפי סעיף 10 במקרה של החלטה לפי סעיף 8א המוצע.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג וקבוצת חברי הכנסת (פ/2721/19) ועל שולחן הכנסת העשרים ע"י חברות הכנסת תמר זנדברג וזהבה גלאון (פ/263/20).

 

הצעת החוק:

הצעת חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני (תיקון – הגבלות על יצוא ביטחוני לכוחות ביטחון שביצעו הפרות חמורות של זכויות אדם), התשעו–2016

 

פרסומים בתקשורת:

10.7 - חוק הפיקוח על יצוא בטחוני - הארץ
12.7 - חוק הפיקוח על יצוא בטחוני - רדיו ללא הפסקה
25.7 - חוק הפיקוח על יצוא בטחוני - nrg
21.6.16 - חוק הפיקוח על יצוא בטחוני - עושים סדר ערוץ 2


טואול - בניית אתרים באינטרנט