חיפוש :

על חוק הגליל וחלף הפטם


אדוני יושב-הראש המתוק, חברי וחברותי חברי הכנסת המתוקים והמתוקות מן הקואליציה ומן האופוזיציה. בראשית דבריי אני מבקש להצטרף לדברים שאמר חברי, מיקי רוזנטל, אודות יוזם החוק, חבר הכנסת וקנין. כל מה שנאמר עליו בעיתון כאילו יש בו איזשהו רבב, רבותי – אני אומר את הדברים האלה בצורה הכי ברורה: לא ממני ולא מחברי ולא מאף אחד שמסביבתי יצא הדבר הזה. אני מודיע בזאת שלמיטב ידיעתי חבר הכנסת וקנין הוא איש ללא רבב, ישר דרך ופעל באופן הכי למען הציבור, בחוק הזה.

עכשיו, אדוני, יושב-ראש ועדת הכספים. סיפרת פה שהכל, והתערבו, והתנהל, ותמכתם – שחכת להזכיר שבעקבות הדיון הנוסף שהיה צמחה ההסתייגות של חבר הכנסת רוזנטל. את זה לא אמרת.


עכשיו לעצם העניין. רבותי, חוק הגליל הוא חוק חשוב. מדינת ישראל צריכה לעודד את חקלאי הגליל. חקלאי הגליל שנמצאים סמוך לגדר בצפון – חייבים לחזק אותם. אני לא מכיר דבר יותר ציוני מהם חוץ מאשר ההתיישבות ביהודה ושומרון, ודווקא בגלל החשיבות שבעידוד החקלאים יש הסדר שגורם נזק לחוק הזה. פטם, רבותי, הוא עוף שמפטמים אותו כדי למכור אותו לאכילה. חלף פטם הוא עוף שלא מגדלים אותו במסגרת מוסד חלף הפטם המופלא, מאות חקלאים שכבר לא מגדלים עופות זכאים מכוח ירושת אבות לקבל סובסידיה מהמדינה בסך 33 מיליון ₪ בשנה. מבקר המדינה, החשב הכללי באוצר, ביקרו בחריפות את ההסדר. משרד החקלאות השיב בשנת 2014 למבקר המדינה שבסוף 2015 ההסדר יבוטל. אנחנו, למיטב זכרוני ב-2017. למרות ההצהרה הזו, התשלומים הבלתי חוקיים האלה המשיכו גם ב-2016 וגם ב-2017, והנה, כשהכינו את החוק לקריאה שנייה ושלישית, לפתע הוכנס לתוך החוק סעיף 2(ד) שמכניס במחטף את חלף הפטם. מה הוא אומר? הרי אי אפשר לתת אותו כי זה לא חוקי, אז בוא נכניס לחוק את הלא חוקי כדי שהוא יהיה חוקי, למרות שכולם יודעים שזה ישראבלוף.

חברים, אני נהנה השבוע מזה שאני חבר בקופוזיציה, אה – באופוליציה, לא יודע בדיוק מה.


אני יכול לדבר ולומר דברים ישרים. אני השבוע לא רובוט. אני לא אימפוטנט כמו באופוזיציה, אני לא רובוט כמו הקואליציה, אבל, חברי, חבר הכנסת, יושב-ראש ועדת הכספים, אני גם אזכיר לך מה עוד היה – כשאני ביקשתי נושא חדש ואמרתם הכל בסדר, יצאתי החוצה ויושב-ראש הקואליציה אמר לך שהודעתי לך שאני מבטל. לא היה ולא נברא, וביטלת, ורק בלחץ שלי חזר הדיון. תודה.

רבותי, ברור לכולנו שאם החוק יעבור ללא הסתייגויות, בעוד שלוש שנים, ב-2020 ימשיכו את הסיפור הזה. אני מקבל בלית ברירה את הטענות של החקלאים כי דרושה תקופת הסתגלות להפסקת התשלומים הללו שפרנסו מאות חקלאים, למרות שבעיניי היה להם כבר הרבה שנים, אבל סעיף חלף הפטם חייב לעבור מן העולם.

יחד עם זאת, רבותי, מכיוון שבוועדה הודעתי שאם תהיה אפשרות לקבל את הסתייגותו של חבר הכנסת רוזנטל הריני מסיר את הסתייגותי, על כן הנני עומד בדיבורי ומודיע בזאת, מכיוון שאני מאמין לדבריו של יושב-ראש ועדת הכספים והכנסת תתמוך בהסתייגותו של חבר הכנסת מיקי רוזנטל, הנני מוריד בזאת את ההסתייגות ועל כן חוסך לכם עוד דקה של הצבעה על ההסתייגות. תודה רבה.
טואול - בניית אתרים באינטרנט