חיפוש :

על קדושת השבת


אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת המתוקים והמתוקות מן הקואליציה ומן האופוזיציה, הקדוש-ברוך-הוא נתן לעם היהודי מתנה נפלאה, מתנה גדולה: "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדֹרֹתם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אות היא לעֹלם, כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש", ובסגנון שמופיע בספר דברים: "יום השביעי שבת לה' אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך וחמֹרך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים."

נדמה לי שאנחנו, אחרי 2,000 שנה, שהקמנו פה מדינה יהודית, הדבר המינימלי שיכול להתבקש וככה משתדלים עד היום כל ראשי הממשלה וכל שרי הממשלה לשמור על קדושת השבת.

בשבת האחרונה הייתה פה תקלה בנושא הזה. אני לא בא להאשים אף אחד, אני לא רוצה לנזוף באף אחד, אני רוצה רק להזכיר לעצמנו איזה מסר נפלא, הן סוציאלי והן רוחני, הבאנו לעולם – קדושת השבת. תודה.
טואול - בניית אתרים באינטרנט