חיפוש :

על ההשבעה של טראמפ

חברי חברי הכנסת המתוקים והמתוקות מן הקואליציה ומן האופוזיציה, גברתי היושבת-ראש, סגן המזכיר, הקלדנית היקרה, וכולם, אני נורא מתנצל, אני יודע שהאירוע החשוב ביותר שמתרחש בעולם השבוע זה נוני את ביבי, או ביבי את נוני. אני יודע, וזה הדבר שמטריד את כולכם. אבל יש עוד איזה אירוע שולי שמתרחש בעולם השבוע. אני יודע שהוא לא כל כך חשוב כמו נוני וביבי וביבי ונוני. 

אני ביום רביעי מתעתד לטוס לארצות-הברית, אם מישהו מהאופוזיציה יואיל בטובו לכבד אותי בקיזוז, לאירוע עולמי של הכתרת נשיא חדש למדינה, אולי החשובה בעולם. 

ואני רוצה לשאת אתי, יחד אתכם, תפילה להצלחתו. הצלחתו להביא שלום לעולם, הצלחתו להביא טוב לעולם. ולכן אני רוצה לקרוא פרק תהלים שנאמר לכבוד מלכותו של שלמה המלך אבל הוא נכון לכל מלך. 

 "לשלמה אלהים משפטיך למלך תן וצדקתך לבן מלך.  ידין עמך בצדק, וענייך במשפט. ישאו הרים שלום לעם, וגבעות בצדקה. ישפט עניי עם יושיע לבני אביון וידכא עושק. ייראוך עם שמש, ולפני ירח דור דורים. ירד כמטר על גז, כרביבים זרזיף ארץ" – תהיה כלכלה נהדרת – "יפרח בימיו צדיק, ורב שלום עד בלי ירח. וירד מים עד ים, ומנהר עד אפסי ארץ.
 לפניו יכרעו ציים, ואיביו עפר ילחכו.  מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו, מלכי שבא וסבא, אשכר יקריבו. וישתחוו לו כל מלכים,  כל גויים יעבדוהו.  כי יציל אביון משוע, ועני ואין עזר לו.  יחֹס על דל ואביון, ונפשות אביונים יושיע; מתוך ומחמס יגאל נפשם וייקר דמם בעיניו.  ויחי ויתן לו מזהב שבא, ויתפלל בעדו תמיד, כל היום יברכנהו.  יהי פסת בר בארץ בראש הרים ירעש כלבנון פריו ויציצו מעיר כעשב הארץ.  יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו ויתברכו בו כל גויים יאשרוהו.  ברוך ה' אלהים אלהי ישראל, עשה נפלאות לבדו.  וברוך שם כבודו לעולם, ויימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן".

ולוואי ואנחנו לפני תקופה גדולה של ירושלים כעיר העולמית של שלום, ושגרירות ארצות-הברית תעבור לירושלים והיא תכיר בה כבירת מדינת ישראל. כי היא בירת מדינת ישראל. ומי שאיננו מעביר את שגרירותו לירושלים פשוט מנותק מהמציאות. תודה רבה.  

טואול - בניית אתרים באינטרנט