חיפוש :

על העברת משרדי הממשלה לירושלים
אדוני יושב-ראש הישיבה, אדוני השר, חברי חברי הכנסת המתוקים והיקרים מן הקואליציה ומן האופוזיציה .


– – "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי". אני לא אשכח ולא אפקיר את ירושלים, ובכל הזדמנות שיש לי, גם כאן, בנאום הראשון שלי, כרגע, שאיננו נאום בכורה, אני אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. 


חברי חברי הכנסת, בשנת 2007 ממשלת ישראל החליטה להורות להעלות את כל היחידות הממשלתיות לירושלים. מאז, ההחלטה כמעט שאינה מיושמת. מבקר המדינה כבר העיר על כך יותר מפעם אחת. אז קודם כול, נתחיל בשבח. השרה מירי רגב – כל הכבוד לה – עם כניסתה לתפקיד הודיעה שמשרדה יעלה לירושלים, על כל יחידותיו, ואכן, ככה היא עושה; משרד התרבות עלה לירושלים. אני גם רוצה להודות לחבר הכנסת מיקי לוי, שהעלה את ההצעה לסדר-היום, ואני הצטרפתי אליו. 


אז אני רוצה, בבקשה, חברי חברי הכנסת – כמה נתונים עדכניים שקיבלתי מאנשי תנועת "התעוררות" בעיריית ירושלים, העוסקים בנושא כבר זמן רב. יש עשרות יחידות ממשלתיות שטרם עלו לירושלים – אני לא אלאה אתכם, אבל יש כאן: משרד האוצר; משרד החינוך; משרד הביטחון; משרד המשפטים; 15 יחידות של משרד הכלכלה לא יושבות בירושלים; לשכת הפרסום הממשלתי יושבת בתל-אביב; משרד החקלאות יושב באזור רחובות; שמונה יחידות של משרד הבריאות; תשע יחידות של משרד התקשורת, ועוד ועוד ועוד ועוד. ולא רק זאת, אלא שבשנה האחרונה יש מגמה הפוכה – יוצאים מירושלים: תאגיד השידור הציבורי עבר למודיעין; המדען הראשי עבר לתל-אביב; היחידה ללוחמה נגד הדה-לגיטימציה, שאנחנו נלחמים נגדה, עברה לתל-אביב. 


רבותי, ההשלכה הכלכלית של כל זה: 4,000 משרות של כ-60 יחידות ממשלתיות מחוץ לעיר, בניגוד להחלטת הממשלה בעניין; 40 מיליון הכנסות מארנונה שהעיר מפסידה; 130 מיליון בתצרוכת הפרטית כל שנה. 


רבותי, אם אנחנו מזלזלים בירושלים, מה נתפלא שהווקף בונה והורס בהר-הבית עצמו ובונה מבנה של שירותים תוך שהוא מצפצף עלינו, מזלזל בריבונותנו? מה נתפלא שחברי הכנסת הערבים אומרים שהם יצפצפו על החלטת המפכ"ל והם יעלו ולא אכפת להם? הם לא מתייחסים לריבונות שלנו בירושלים. 


רבותי, אנחנו בתחילת שנת היובל של השמחה העצומה – שחזרנו לירושלים המאוחדת. אנחנו חייבים בשנה הזאת לקבל על עצמנו להעלות את ירושלים על ראש שמחתנו. 


אני אשתדל גם להבא להשאיר עודף ולא לגלוש מעבר לזמן. תודה רבה. 


טואול - בניית אתרים באינטרנט