חיפוש :

על חוק ההסדרה ועמונה

גברתי היושבת-ראש, חברת הכנסת היקרה טלי, חברותי וחברי המתוקים מן הקואליציה ומן האופוזיציה, ישבתי והקשבתי כמה שיכולתי, כמעט לכל מי שדיבר היום, ואני רוצה לומר שני דברים: ראשית, אני רוצה להתנצל. לפני שבוע עמדתי פה והאשמתי את האופוזיציה בשמחה לאיד; היום שמעתי את הדברים שנאמרו מצד האופוזיציה; לא שמעתי שמחה לאיד, ואני שמח על כך. דבר שני, אני מאוד שמח שרוב הדוברים אמרו דברים ענייניים, ובהחלט היה פה שיח מאוד מאוד רציני. אבל עכשיו אני רוצה לעבור לעצם החוק ולדברי על החוק.


רבותי, החוק הזה קודם כול לא עוסק בעמונה, לצערי; הוא עוסק בהסדרת ההתיישבות ביהודה ושומרון. אני מבקש שתקשיבו. אני יודע שאתם חושבים שכל המוסר נמצא בצד אחד, אבל הוא לא. אין דבר יותר מוסרי מהחוק הזה. אין דבר יותר צודק ממנו. רבותי, אומרת הגמרא במסכת בבא מציעא, אמר רבי יוחנן: לא חרבה ירושלים, אלא שדנו בה דין תורה. חברת הכנסת סויד, אמרת פה: חוק, חוק, חוק. חורבן ירושלים – שדנו בה דין תורה. אומרת הגמרא: שדנו בה דין תורה, שהעמידו דבריהם על דין תורה, ולא עבדו לפנים משורת הדין.


אומר הרמב"ם בהלכות גזלה: גזל קורה – חייב להשיבה. בנה אותה בתוך בניין, הואיל ולא נשתנית, דין תורה – דין תורה שיהרוס את כל הבניין ויחזיר קורה לבעליה. אבל תיקנו חכמים מבית תקנת השבים, שיהיה נותן את דמיה ולא יפסיד הבניין. כלומר, הצדק הוא שלא להרוס את הבניין – אפילו בסוכה, אגב.


רבותי וחברי מהשמאל, לצערי, נכשלתם כישלון צורב במבחן של זכויות האדם. המאבק לזכויות האדם הוא דווקא במקום שנמצא במחלוקת, שאתם לא מסכימים לו. אני נלחם למען הרפורמים, למען מצעד הגאווה, למען אנשים שאני לא מסכים אתם. פה הייתם צריכים להילחם למען זכותם של התושבים היהודים בישראל. גם ליהודים מגיעות זכויות אדם. לפעמים אתם נאבקים על זכויות אדם של מחבלים – לפעמים בצדק.


רבותי, כאן אני רוצה לעבור לנושא של פינוי עמונה, ובזה לסיים. פינוי עמונה איננו פינוי מדיני, הוא פינוי משפטי. ולכן, אני פונה מכאן לתושבי עמונה היקרים, האהובים שלי, החביבים עלי, אחים שלי: במקרה הזה ניסינו להציל. אין כאן ויכוח פוליטי אלא החלטת בית-משפט. הניצחון של החוק הצודק היום שיעבור הוא ניצחון גדול שלכם. ניצחון עוד יותר גדול יהיה אם אתם תקומו ותגידו: אנחנו אוהבים את המדינה, מקבלים על עצמנו את הדין, ולא נגרום למלחמה בין אזרחי ישראל לבין כוחות הביטחון. אנחנו רוצים לאהוב את מדינתנו. תודה רבה.


טואול - בניית אתרים באינטרנט